Om användbarhet, produktens flexibilitet och användarens kreativa kontroll

De flesta människor kan se om något är estetiskt rätt eller fel, men den genomsnittliga användaren saknar kunskap om något som vi designers arbetar efter: designprinciper. Detta kan skapa ett glapp mellan vad som i användarens tycke ser bra ut men som i många fall kan ha brister i användbarhet. Vi som jobbar med design har till uppgift att säkerställa användaren använder produkten rätt, eftersom det är vi som ska känna till design- och användbarhetsprinciperna. Kort sagt vad som fungerar eller inte fungerar.

En del tycker att en webbplats med många häftiga funktioner är bättre än en enkel, men samtidigt tycker många tvärtom, att enkelhet går före funktionalitet. Kanske är det något mittemellan som passar flest användare, men hur når man då dit? Att ha många funktioner skapar en komplexare lösning, vilket förvisso gör den mer flexibel men på bekostnad av användarvänligheten. Resultatet riskerar då att varken ser bra ut eller att vara användbart. Vänder man på detta och istället skapar en enkel produkt med lite funktioner så påverkas flexibiliteten åt andra hållet, och användbarheten blir då istället för begränsad.

Användbarhet i förhållande till produktens komplexitet/flexibilitet ur en genomsnittlig användares perspektiv.
Källa: smashingmagazine.com

 1. Enkelt och icke-flexibelt
  Verktyget eller produkten skapar en begränsad användbarhet.

 2. Någorlunda komplext men mer flexibelt
  Användbarheten börjar falla och produkten eller verktyget är mer lämpligt för lite mer kunniga användare.

 3. Mycket komplext och flexibelt
  Verktyget är så komplext att den genomsnittliga användaren inte vet var den ska börja vilket medför lite eller ingen användbarhet alls.

Visa vägen men låt användaren ha kontroll

En användare vill generellt sett både känna att den har kontroll men vill samtidigt bli guidad längs vägen. Less is more pratar man ibland om och detta gäller även design av en webbplats eller e-handelslösning. De bästa produkterna behöver ingen användarmanual. Genom att begränsa den kontroll som användaren har skapar man en mindre komplex produkt som bara behöver ett fåtal instruktioner. Hur mycket funktionalitet som bör skäras ner eller döljas beror givetvis på vilken målgrupp man vänder sig till. Avancerade funktioner kan till exempel vara bra att behålla om dessa fyller en funktion för produkten, men kanske genom att dölja avancerade funktioner istället för att visa allt. En avancerad användare är mer benägen att leta funktionalitet än vad en genomsnittlig användare är. Det är även viktigt att tänka på att en funktion som inte uppfyller syftet för produkten med fördel bör tas bort.

 • Gör research och börja enkelt
  Vilka är användarna? Vad ska produkten användas till? Vilka likande produkter finns på marknaden? Hur används dessa och vilka användningsproblem finns?
  Skapa en prototyp, börja enkelt. Ta bort funktioner som inte fyller ett syfte utan bara gör produkten komplicerad.

 • Testa produkten mot målgruppen
  Testa tidigt och testa ofta för att säkerställa att ni är på rätt väg.

 • Ta bort det som är onödigt och lägg till det som behövs
  Funktioner som stör användaren eller funktioner som inte fyller sitt syfte måste tas bort. Lägg till funktioner som användaren vill ha men överväg först om dessa verkligen fyller ett syfte. Lägg även till funktioner som i tester visat sig lösa problem eller som du tror att användaren ser som användbara.

 • Tillåt avancerade funktioner för avancerade användare
  När målen är uppfyllda för till exempel den genomsnittliga användaren, lägg till funktioner för den mer avancerade användaren för att även få med denna typ av användare.

Fler intressanta artiklar

Få en granskning av Paid Social - värde 50 000 kr
Få en granskning av Paid Social - värde 50 000 kr
Är du e-handlare som annonserar på sociala medier och är osäker på vad du egentligen får för resultat? Ta då chansen att få dina kampanjer synade i sömmarna av vår specialist inom Paid social.
Läs mer
Webinar: Det spelar ingen roll vilken plattform du väljer
Webinar: Det spelar ingen roll vilken plattform du väljer
Motillos VD Jakob har jobbat med e-handel i 20 år och har träffat många B2B-företag under den tiden. I detta webinar summerar han sina tankar kring vad som skapar framgång inom B2B.
Läs mer
Vi välkomnar Elin Asplund på praktik 👋Nyhet
Vi välkomnar Elin Asplund på praktik 👋
Elin utbildar sig till webbutvecklare inom .net och ser fram emot att utvecklas på Motillo närmaste halvåret.
Läs mer