Integration med Pyramid

Flera av våra kunder använder Pyramid som affärssystem och vi har tagit fram integrationer med såväl Litium som Episerver Commerce.

Integration mellan Pyramid affärsystem och Litium e-handelssystem

En av våra kunder som använder Pyramid är MoveTech, en pionjär inom cirkulär ekonomi för lager och industri. Vi har tagit fram en anpassad integration mellan Pyramid och Litium som säkerställer att orders, produktdata, priser och lager är uppdaterat och synkroniserat i båda systemen.

Integration mellan Pyramid affärssystem och Episerver Commerce e-handelssystem

Svenssons i Lammhult är en av Sveriges ledande återförsäljare av möbler och heminredning. Deras e-handelslösning baseras på Episerver Commerce och Inriver PIM, och är integrerat mot deras affärssystem Pyramid. 

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Motillo3.Umbraco.ViewModels.ListView.ListViewViewModel.<>c__DisplayClass76_0.<SortByDate>b__2(ListViewItemViewModel item) in D:\TeamCityBuildAgent\work\161aaada04fcb70f\Motillo3.Umbraco\ViewModels\ListView\ListViewViewModel.cs:line 49
  at System.Linq.EnumerableSorter`2.ComputeKeys(TElement[] elements, Int32 count)
  at System.Linq.EnumerableSorter`1.Sort(TElement[] elements, Int32 count)
  at System.Linq.OrderedEnumerable`1.<GetEnumerator>d__1.MoveNext()
  at System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection)
  at System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable`1 source)
  at Motillo3.Umbraco.ViewModels.ListView.ListViewViewModel.SortByDate(Nullable`1 currentPageId, Boolean ascending) in D:\TeamCityBuildAgent\work\161aaada04fcb70f\Motillo3.Umbraco\ViewModels\ListView\ListViewViewModel.cs:line 48
  at ASP._Page_Views_MacroPartials_ListView_cshtml.Execute() in C:\inetpub\wwwroot\Motillo3Prod\Views\MacroPartials\ListView.cshtml:line 79
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ControllerExtensions.cs:line 74
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\PartialViewMacroEngine.cs:line 98
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.<>c__DisplayClass17_0.<ExecuteMacroOfType>b__0() in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 342
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteProfileMacroWithErrorWrapper(MacroModel macro, String msgIn, Func`1 getMacroContent, Func`1 msgErr) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 313
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteMacroWithErrorWrapper(MacroModel macro, String msgIn, String msgOut, Func`1 getMacroContent, Func`1 msgErr) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 272
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteMacroOfType(MacroModel model, IPublishedContent content) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 339
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.Render(MacroModel macro, IPublishedContent content, IDictionary pageElements) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 245
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(IPublishedContent content, String alias, IDictionary`2 parameters) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\UmbracoComponentRenderer.cs:line 131
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(Int32 contentId, String alias, IDictionary`2 parameters) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\UmbracoComponentRenderer.cs:line 102
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Macro_cshtml.Execute() in C:\inetpub\wwwroot\Motillo3Prod\Views\Partials\grid\editors\Macro.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in C:\inetpub\wwwroot\Motillo3Prod\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20